เกี่ยวกับบริษัทนวัตกรรมสมุนไพรไทยเปลี่ยนแปลงโลก

กระแสแพทย์ทางเลือกเป็นแนวโน้มหลักของการดูแลสุขภาพ และกำลังเป็นที่ต้องการของผู้คนทั่วโลกในปัจจุบัน การสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลร่างกายบำรุงสุขภาพจึงเกิดขึ้นทั่วทุกหนแห่งบนโลก และจากบทวิเคราะห์การคาดการณ์แนวโน้มทางธุรกิจของนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกชี้ชัดว่า ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ชาวโลกต้องการในยุคต่อไปนี้คือ ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลรักษาสุขภาพ ปลอดสารเคมี (Non-Toxic Health Care Business) ทั่วโลกต่างพุ่งเป้าหมายความสนใจมาที่ภูมิภาคแถบนี้ ประเทศไทยจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องตกเป็นเป้าหมายสำคัญที่ทุกคนต้องการ เนื่องเพราะมีความได้เปรียบในความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ มีศักยภาพสูงในการเพาะปลูกพืชพันธุ์ทางการเกษตร ทั้งยังมีสมุนไพรทรงคุณค่าอีกมากมายที่สามารถเข้าครอบครอง จดจองสิทธิบัตร ยึดภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทยไปเป็นเจ้าของได้ด้วยความรู้ความเข้าใจที่เหนือกว่าดังเช่นที่ผ่านมาในอดีต

ข้อมูลบริษัท และโรงงานผลิต

ดร. ณสพน โพธิ์วิจิตร เป็นท่านหนึ่งที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมโดยตรง อีกทั้งมีความสนใจ ใส่ใจ หลงใหลในการศึกษาค้นคว้าหาความลับในความเป็นสุดยอดของสมุนไพรไทยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี ท่านได้จัดตั้งบริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 เริ่มต้นด้วยการผลิตถุงดีท็อกซ์ออกจำหน่ายทดแทนการนำเข้าเป็นรายแรกของประเทศไทย สร้างผลงานค้นคว้าวิจัยงานนวัตกรรมต่างๆ อีกมากมาย ต่อมาได้ขยายโรงงานทำเครื่องดื่มสมุนไพรเมื่อปี พ.ศ. 2547 ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วจากผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยการวิจัยสมุนไพรไทยซึ่งเป็นที่ต้อนรับอย่างกว้างขวาง มีความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศสูงขึ้นมาก จึงได้ขยายโรงงานวางแผนก่อสร้างภายใต้มาตรฐาน GMP ที่บ้านน้ำแพร่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปีพ.ศ. 2557 พัฒนางานวิจัยต่อเนื่องต่อยอดธุรกิจ

บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น จำกัด (Champ of Champ Innovation: CCI) จดทะเบียนวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่งสินค้า ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสารสกัดสมุนไพร เครื่องสำอาง เวชสำอางค์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 58 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ดร. โยจิ เอซูเระ (Yohji Ezure)

ดร. โยจิ เอซูเระ (Yohji Ezure)

อาจเป็นเพราะความโชคดีที่ ดร. ณสพน โพธิ์วิจิตร เป็นคนตั้งใจมั่น มีความเพียรพยายามสูงเด่นจนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักของ Professor ชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนตอนเรียนปริญญาเอก ผู้เชี่ยวชาญเข้าขั้นปรมาจารย์ด้านสมุนไพรที่มีความสามารถระดับโลก ดร. โยจิ เอซูเระ (Yohji Ezure) พร้อมกับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ระดับนานาชาติมากกว่า 500 ฉบับและผลงานลิขสิทธิ์อีกกว่า 250 เรื่อง จนเมื่อท่านเกษียณ ได้เข้ามาช่วยเหลือประเทศไทยโดยผ่านทางทุน Jaica และทำให้มีโอกาสร่วมงานวิจัยกับท่านจึงทำให้งานวิจัยสมุนไพรไทยก้าวกระโดดสู่ระดับสากล โดยเน้นวิจัยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม NCDs (Non Communicable Diseases) หรือโรคความเสื่อมของร่างกายเช่น โรคเบาหวาน กรดไหลย้อน ข้อเข่าเสื่อมหรือข้อเข่าอักเสบ โรคต่อมลูกหมากโต โรควัยทอง โรคภูมิแพ้ ฯลฯ โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทั้งหมดใช้สมุนไพรไทยเป็นวัตถุดิบหลักนำมาศึกษา แล้วสกัดจนได้สาระสำคัญตรงตามโรคมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว ต่อมาบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์และผลงานวิจัยออกไปประกวดบนเวทีการประกวดในระดับโลกซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองมากมายหลายเวที

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ปี 2015

 • The Gold Medal Award : at the 2015 International Innovation and Invention Competition, Taiwan, for his “The Water Soluble Curcuminoids”, December 1st 2015.
 • The Gold Medal Award : at the 2015 International Invention Design Competition, Hong Kong, for “CURMA MAX : New Formulations of Water Soluble Curcuminoids for Antihyper Acid”, December 3rd-5th, 2015.
 • A Special Award : was given to the company in the same Competition in Hong Kong for its innovations; The topic “CURMA MAX : New Formulations Of Curcuminoids for Antihyper Acid”.

ปี 2016

 • The Gold Medal Award : from 2016 XIX Moscow International Salon of Inventions and New Technologies “Archimedes”, Russia, The topic “Water Soluble Curcuminoids for Anti-Osteoarthitis”, March 29th till April 1st 2016.
 • The Diploma Certificate : in the same competition, 2016 XIX Moscow International Salon of Inventions and New Technologies “Archimedes”, Russia, For The Excellence and Honor of “Water Soluble Curcuminoids for Anti-Osteoarthitis.
 • A Trophy for The Winner from 2016 XIX Moscow International Salon of Inventions and New Technologies “Archimedes”, Russia, The topic “Water Soluble Curcuminoids for Anti-Osteoarthitis”.
 • The Gold Medal Award : from 2016 International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN Toronto International Society of Innovation & Advanced Skilled (TISIAS) for the invention-innovation of CURMA MAX AND GREEN CURMIN : Water Soluble Curcuminoids for Anti-Hyperacids, August 27th 2016.

ปี 2017

 • The Latest Gold Medal Award : from 2017 EUROINVENT : EUROPEAN EXHIBITON OF CREATIVITY AND INNOVATION, in Romania the Topic “Water Soluble Curcuminoids for Anti-Osteoarthritis”, May 27th 2017.
 • A Special Award : from Poland at 2017 EUROINVENT, for the “Water Soluble Curcuminoids for Anti-Osteoarthritis, May 25th-27th 2017 at Palace of Culture.
 • The Honor of Invention from Taiwan, in recognition of “Water Soluble Curcuminoids for Anti-Osteoarhritis”, May 25th-27th 2017 Palace of Culture lasi, Romania.
 • A Special Honour of Invention : from Canada for an outstanding exhibition of invention entitled : “Water Solubale Curcuminoids for Anti-Osteoarthritis” at The 9th European Exhibition of Creativity and Innovation, EUROINVENT 2017 held from May 25th-27th at Palace of Culture in lasi, Romania.
 • The Gold Medal Award : from 2017 International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN Toronto International Society of Innovation & Advanced Skilled (TISIAS) for the invention-innovation of RELAX CREAM : Water Soluble Curcuminoids for Anti-Osteoarthritis, August 26th 2017.

รางวัลเหรีญทองจากไต้หวัน 2015

รางวัลเหรีญทองจากไต้หวัน 2015

รางวัลเหรียญทองจากฮ่องกง 2015

รางวัลเหรียญทองจากฮ่องกง 2015

รางวัลพิเศษจากฮ่องกง 2015

รางวัลพิเศษจากฮ่องกง 2015

รางวัลเหรียญทองจากรัสเซีย 2016

รางวัลเหรียญทองจากรัสเซีย 2016

เหรียญทองจากรัสเซีย 2016

เหรียญทองจากรัสเซีย 2016

ใบประกาศนียบัตรจากรัสเซีย 201

ใบประกาศนียบัตรจากรัสเซีย 2016

ประกาศนียบัตรจากรัสเซีย 2016

ประกาศนียบัตรจากรัสเซีย 2016

Archimedes 2016

Archimedes 2016

เหรียญทองแคนาดา 2016

เหรียญทองแคนาดา 2016

เหรียญทองแคนาดา 2017

เหรียญทองแคนาดา 2017

เหรียญทอง EUROINVENT โรมาเนีย 2017

เหรียญทอง EUROINVENT โรมาเนีย 2017

โรมาเนีย 2017

โรมาเนีย 2017

Special Honour EUROINVENT 2017

Special Honour EUROINVENT 2017

Special Award Poland 2017

Special Award Poland 2017