บริษัท CCI

นวัตกรรมสมุนไพรไทยเปลี่ยนแปลงโลก

กระแสแพทย์ทางเลือกเป็นแนวโน้มหลักของการดูแลสุขภาพ และกำลังเป็นที่ต้องการของผู้คนทั่วโลกในปัจจุบัน การสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลร่างกายบำรุงสุขภาพจึงเกิดขึ้นทั่วทุกหนแห่งบนโลก และจากบทวิเคราะห์การคาดการณ์แนวโน้มทางธุรกิจของนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกชี้ชัดว่า ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ชาวโลกต้องการในยุคต่อไปนี้คือ ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลรักษาสุขภาพ ปลอดสารเคมี (Non-Toxic Health Care Business) ทั่วโลกต่างพุ่งเป้าหมายความสนใจมาที่ภูมิภาคแถบนี้ ประเทศไทยจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องตกเป็นเป้าหมายสำคัญที่ทุกคนต้องการ เนื่องเพราะมีความได้เปรียบในความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ มีศักยภาพสูงในการเพาะปลูกพืชพันธุ์ทางการเกษตร ทั้งยังมีสมุนไพรทรงคุณค่าอีกมากมายที่สามารถเข้าครอบครอง จดจองสิทธิบัตร ยึดภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทยไปเป็นเจ้าของได้ด้วยความรู้ความเข้าใจที่เหนือกว่าดังเช่นที่ผ่านมาในอดีต

ข้อมูลบริษัท และโรงงานผลิต

ดร. ณสพน โพธิ์วิจิตร เป็นท่านหนึ่งที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมโดยตรง อีกทั้งมีความสนใจ ใส่ใจ หลงใหลในการศึกษาค้นคว้าหาความลับในความเป็นสุดยอดของสมุนไพรไทยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี ท่านได้จัดตั้งบริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 เริ่มต้นด้วยการผลิตถุงดีท็อกซ์ออกจำหน่ายทดแทนการนำเข้าเป็นรายแรกของประเทศไทย สร้างผลงานค้นคว้าวิจัยงานนวัตกรรมต่างๆ อีกมากมาย ต่อมาได้ขยายโรงงานทำเครื่องดื่มสมุนไพรเมื่อปี พ.ศ. 2547 ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วจากผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยการวิจัยสมุนไพรไทยซึ่งเป็นที่ต้อนรับอย่างกว้างขวาง มีความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศสูงขึ้นมาก จึงได้ขยายโรงงานวางแผนก่อสร้างภายใต้มาตรฐาน GMP ที่บ้านน้ำแพร่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปีพ.ศ. 2557 พัฒนางานวิจัยต่อเนื่องต่อยอดธุรกิจ

บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น จำกัด (Champ of Champ Innovation: CCI) จดทะเบียนวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่งสินค้า ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสารสกัดสมุนไพร เครื่องสำอาง เวชสำอางค์

ดร. โยจิ เอซูเระ (Yohji Ezure)
ดร. โยจิ เอซูเระ (Yohji Ezure)

อาจเป็นเพราะความโชคดีที่ ดร. ณสพน โพธิ์วิจิตร เป็นคนตั้งใจมั่น มีความเพียรพยายามสูงเด่นจนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักของ Professor ชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนตอนเรียนปริญญาเอก ผู้เชี่ยวชาญเข้าขั้นปรมาจารย์ด้านสมุนไพรที่มีความสามารถระดับโลก ดร. โยจิ เอซูเระ (Yohji Ezure) พร้อมกับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ระดับนานาชาติมากกว่า 500 ฉบับและผลงานลิขสิทธิ์อีกกว่า 250 เรื่อง จนเมื่อท่านเกษียณ ได้เข้ามาช่วยเหลือประเทศไทยโดยผ่านทางทุน Jaica และทำให้มีโอกาสร่วมงานวิจัยกับท่านจึงทำให้งานวิจัยสมุนไพรไทยก้าวกระโดดสู่ระดับสากล โดยเน้นวิจัยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม NCDs (Non Communicable Diseases) หรือโรคความเสื่อมของร่างกายเช่น โรคเบาหวาน กรดไหลย้อน ข้อเข่าเสื่อมหรือข้อเข่าอักเสบ โรคต่อมลูกหมากโต โรควัยทอง โรคภูมิแพ้ ฯลฯ โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทั้งหมดใช้สมุนไพรไทยเป็นวัตถุดิบหลักนำมาศึกษา แล้วสกัดจนได้สาระสำคัญตรงตามโรคมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว ต่อมาบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์และผลงานวิจัยออกไปประกวดบนเวทีการประกวดในระดับโลกซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองมากมายหลายเวที

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ปี 2015

 • The Gold Medal Award : at the 2015 International Innovation and Invention Competition, Taiwan, for his “The Water Soluble Curcuminoids”, December 1st 2015.
 • The Gold Medal Award : at the 2015 International Invention Design Competition, Hong Kong, for “CURMA MAX : New Formulations of Water Soluble Curcuminoids for Antihyper Acid”, December 3rd-5th, 2015.
 • A Special Award : was given to the company in the same Competition in Hong Kong for its innovations; The topic “CURMA MAX : New Formulations Of Curcuminoids for Antihyper Acid”.

ปี 2016

 • The Gold Medal Award : from 2016 XIX Moscow International Salon of Inventions and New Technologies “Archimedes”, Russia, The topic “Water Soluble Curcuminoids for Anti-Osteoarthitis”, March 29th till April 1st 2016.
 • The Diploma Certificate : in the same competition, 2016 XIX Moscow International Salon of Inventions and New Technologies “Archimedes”, Russia, For The Excellence and Honor of “Water Soluble Curcuminoids for Anti-Osteoarthitis.
 • A Trophy for The Winner from 2016 XIX Moscow International Salon of Inventions and New Technologies “Archimedes”, Russia, The topic “Water Soluble Curcuminoids for Anti-Osteoarthitis”.
 • The Gold Medal Award : from 2016 International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN Toronto International Society of Innovation & Advanced Skilled (TISIAS) for the invention-innovation of CURMA MAX AND GREEN CURMIN : Water Soluble Curcuminoids for Anti-Hyperacids, August 27th 2016.

ปี 2017

 • The Latest Gold Medal Award : from 2017 EUROINVENT : EUROPEAN EXHIBITON OF CREATIVITY AND INNOVATION, in Romania the Topic “Water Soluble Curcuminoids for Anti-Osteoarthritis”, May 27th 2017.
 • A Special Award : from Poland at 2017 EUROINVENT, for the “Water Soluble Curcuminoids for Anti-Osteoarthritis, May 25th-27th 2017 at Palace of Culture.
 • The Honor of Invention from Taiwan, in recognition of “Water Soluble Curcuminoids for Anti-Osteoarhritis”, May 25th-27th 2017 Palace of Culture lasi, Romania.
 • A Special Honour of Invention : from Canada for an outstanding exhibition of invention entitled : “Water Solubale Curcuminoids for Anti-Osteoarthritis” at The 9th European Exhibition of Creativity and Innovation, EUROINVENT 2017 held from May 25th-27th at Palace of Culture in lasi, Romania.
 • The Gold Medal Award : from 2017 International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN Toronto International Society of Innovation & Advanced Skilled (TISIAS) for the invention-innovation of RELAX CREAM : Water Soluble Curcuminoids for Anti-Osteoarthritis, August 26th 2017.